Tư duy tích cực tạo thành công – Napoleon Hill

Với thái độ tích cực, bất kỳ ai cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đây chính là thông điệp được truyền đạt qua cuốn sách “Tư duy tích cực tạo thành công”.

Tư duy tích cực tạo thành công (Success Through a Positive Mental Attitude) là tác phẩm của nhà tiên phong truyền cảm hứng Napoleon Hill và nhà doanh nghiệp W. Clement Stone. Cuốn sách đã trình bày cách vận dụng nguyên tắc PMA nhằm “giải thoát” bạn khỏi các vướng bận tinh thần và hướng đến mục tiêu bằng sự kiên trì và hành động tích cực. Khi đã có thái độ tích cực, bất kỳ ai cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Với ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, các tác giả đã nêu ra: 5 động cơ nội tại đóng vai trò như những bước đệm của thành công; 6 bước để có được niềm vui cuộc sống, một nhân tố thiết yếu trong các mối quan hệ con người; 3 cách giúp bạn vượt qua cảm giác tội lỗi – rào cản thường gặp trên đường đến thành công.

Với “Tư duy tích cực tạo thành công”, bạn có thể tìm thấy nhiều lợi ích và điều mà nhiều thế hệ luôn tìm kiếm và nhiều người trong số họ đã tìm thấy – một cuộc sống tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

Trả lời