Tư duy đột phá

Tu_Duy_Dot_Pha

Tư duy đột phá(Breakthrough thinking) là mở rộng quá trình sáng tạo đến các hoạt động như xác định các mục đích cần đạt được, đề xuất nhiều phương án độc đáo, sáng tạo,  triển khai các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện giải pháp.Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng Tư duy đột phá để tìm lời giải tối ưu cho mọi vấn đề.


Tại sao phải Tư duy đột phá?
Vì trên thực tế chỉ có 5 – 8% sinh ra là có tài năng về tư duy đột phá. Tỷ lệ này là quá ít. Chúng ta cần cấp bách đào tạo để tỷ lệ này đạt từ 15 – 20%. Đây là tỷ lệ cần thiết cho Tư duy đột phá tại mỗi doanh nghiệp.

Samsung Corp là hình ảnh minh chứng thuyết phục, họ đã vượt lên trên người khổng lồ Nokia và Apple.

Một ý tưởng đột phá hiếm khi xuất hiện như một tiếng sét mà xuất hiện thông qua sự chuẩn bị của ý thức.Tư duy đột phá được xem là một cách chuẩn bị ý thức để nâng cao khả năng đạt được một tư tưởng ‘ chất lượng’ hoặc một ý tưởng ‘bừng sáng’, khả năng thực hiện ý tưởng, khả năng tốn ít thời gian và ít chí phí hơn.

Trong thực tế, nếu muốn thay đổi để đạt được điều tốt đẹp hơn, điều đó tùy thuộc vào bạn. Giả sử bạn không phải là một thiên tài, cũng không phải người khờ dại, thì chính bạn và những người giống bạn là người cần kiến tạo và áp dụng Tư duy đột phá. Từ đó cuộc sống của bạn từ đó sẽ trở nên hạnh phúc trong môi trường làm việc sáng tạo và hiệu quả. Đây là nét đặc trưng của Nhà quản lý trong thế kỷ 21.

Chuyên gia  sẽ đưa ra nhiều dẫn chứng và phân tích kỹ để bạn nắm vững bí quyết Khám phá – Sáng tạo – Đột phá. Hãy đọc và cảm nhận !!!

Xem thêm tại:
Tải trực tiếp tại đây:

Trả lời