Sống theo phương thức 80/20 – Richard Koch

Sống theo phương thức 80/20 là một cuốn sách cực kỳ thú vị và hữu ích khi nó đưa ra một phương thức sống giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc.

Sống theo phương thức 80/20 tập trung vào cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% còn lại vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Richard Koch (sinh năm 1950) là một nhà cựu tư vấn quản lý, doanh nhân và tác giả của một vài cuốn sách về cách áp dụng định luật Pareto (định luật 80/20) vào mọi mặt của cuộc sống. Ông đã thành công trong việc áp dụng các định luật này để tạo nên gia tài từ vài đầu tư cá nhân.

 

Trả lời