Những điều quan trọng hôm nay

12 điều thực hành hôm nay đảm bảo thành công tương lai

John C. Maxwell là một tác giả hàng đầu trên thế giới về chủ đề lãnh đạo. Quyển sách Today Matters – 12 Daily Practices to Guanrantee Tomorrows Success. Tạm dịch là Những vấn đề quan trọng hôm nay – 12 việc thực hành hàng ngày đảm bảo thành công tương lai.

Chủ đề thành công được nhiều tác giả nghiên cứu, viết sách. Có nhiều quan điểm, trường phái, cách tiếp cận để trả lời câu hỏi làm thế nào để thành công. Tuy nhiên John C Maxwell đưa ra cách tiếp cận của mình. Ông cho rằng thành công có được từ việc làm hàng ngày, nó phụ thuộc vào lịch làm việc của bạn. Bạn không thể quay lại quá khứ, bạn không có tương lai, bạn chỉ thực sự có ngày hôm nay. Vì vậy, điều quan trọng để tạo thành công vào ngày mai thì phải bắt đầu từ việc làm trong ngày hôm nay. Hôm nay chính là nền tảng, hôm nay chính là ngày mai của bạn.

Trong đó, tác giả đưa ra 12 chủ đề quan trọng để bạn biến ngày hôm nay trở thành một kiệt tác, trở thành có giá trị. Tất cả sự thành công có được đều dựa vào hôm nay bạn làm gì và bạn tập trung vào vấn đề gì. 12 điều quan trọng này cần được nuôi dưỡng và phát triển hàng ngày sẽ đảm bảo cho kết quả thành công của bạn.

Trả lời