Nghệ thuật của Tiếng Nói Nhỏ

Mục đích tôi viết cuốn sách này là mang đến cho mọi người những điều tôi
đã học hỏi được để các bạn có thể thu hoạch được những thành quả từ việc có một
danh mục các kĩ năng trò chuyện. những kĩ năng, bí quyết trong cuốn sách này là
dành cho tất cả mọi người không đơn thuần là cho người kém cỏi. Tôi đã gặp
những người chào hàng rất tuyệt vời trong diễn thuyết chính thống nhưng lại luôn
giao lưu với mọi người bằng thái độ lạnh băng. Tôi cũng gặp những giáo viên, có
thể thoải mái trò chuyện với sinh viên và đồng nghiệp nhưng lại không biết nói gì
trong buổi họp phụ huynh. Những người mẹ vui vẻ và bận rộn ở nhà là một kho
tàng các trò giải trí khi họp nhóm nhưng lại cảm thấy lặc lõng và mất phương
hướng trong cuộc họp của Liên hiệp Thiếu niên. Tôi có quen một bác sĩ đã hoàn
thành khóa học của mìnhvà gia nhập tổ chức HMO (Tổ chức giữ gìn sức khỏe).
Anh ấy là một bác sĩ tuyệt vời, nhưng lại không có kỹ năng giao tiếp và tự tin.
Danh sách này vẫn còn dài. Người tài giỏi ở mọi ngành nghề trong xã hội đều cần
được giúp đỡ để phát triển kĩ năng giao tiếp.

Trả lời