Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe – Mark Goulston

de-thanh-cong-phai-biet-lang-nghe

“Kẻ thành công phải biết lắng nghe” giúp chúng ta nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc lắng nghe. Không chỉ trình bày cách thức lắng nghe và thể hiện sự lắng nghe người khác như những lý thuyết về giao tiếp phổ biến hiện nay, cuốn sách còn mở rộng ra lĩnh vực tâm lý con người khi giao tiếp, giúp độc giả tìm ra cách tự điều chỉnh bản thân trong giao tiếp, ứng xử để có thể tiếp cận được mọi người, thu phục và thuyết phục họ tốt hơn.

Trả lời