IQ Trong Nghệ Thuật Thuyết Phục – Kurt W. Mortensen

iq-trong-nghe-thuat-thuyet-phuc

Cuốn sách IQ trong nghệ thuật thuyết phụccủa tác giả Kurt W. Mortensen sẽ giải đáp những thắc mắc về kỹ năng thuyết phục, hướng tới kỹ năng thuyết phục thông minh, hiệu quả và giúp bạn trở thành một nhà thuyết phục bậc thầy.

Trả lời