Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Sự thành công trong quản lý không thể tách rời với việc nắm vững những đặc điểm và tính cách con người, đó là điều chắc chắn. Nhưng làm thế nào để hiểu và khám phá được tính cách của người khác cũng như của mình? Làm thế nào để biết kết hợp và phát huy những tính cách đó nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc?

Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, từ trước đến nay, nhiều phương pháp khác nhau theo quan điểm của các nhà tâm lý học đã ra đời. Nhưng có lẽ phương pháp hay nhất đó là bí quyết tong cuốn sách Kindomality của tác giả Sheldon Bowles, Richacrd Silvano và Susan Silvano mà các bạn đang cầm trên tay.

Thông qua câu chuyện thần thoại thú vị về cuộc hành trình của nhà vua trong việc tìm cách quản lý và phát triển vương quốc của mình với các thần dân có tính cách khác nhau, tác giả đã có những liên hệ hợp lý nhằm giúp bạn khám phá ra tính cách của bản thân mình và những người xung quanh trong công ty hay tổ chức hiện nay.

Khi biết được các tính cách và đặc điểm của từng nhóm tính cách, bạn sẽ hiểu được mỗi người chúng ta lại có các phản ứng khác nhau khi đứng trước những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và của người khác.

Qua Kingdomality, bạn sẽ nhận ra bài học quan trọng. Thứ nhất, một công ty hay một tổ chức không thể hoạt động và phát triển hiệu quả nếu thiếu sự góp sức của bất kỳ nhóm tính cách nào. Thứ hai, có thể một vấn đề khó khăn ở một thời điểm cụ thể sẽ được một nhóm tính cách giải quyết hiệu quả, nhưng xét trong quá trình thì mỗi nhóm đều quan trọng và có giá trị ngang nhau. Thứ ba, không một tính cách nào có thể được coi là chuẩn mực để trở thành nhà lãnh đạo.

Bất kỳ ai, nếu hiểu được điểm mạnh của mình và phát huy được sức mạnh của những người khác, cũng đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài năng.

 

Trả lời