Trước tiên hãy phá bỏ hết tư duy lề lối thông thường

Quyển sách này chứa đựng những bài học thật sinh động về thành tích và sự nghiệp cho các nhà quản lý ở mọi cấp độ, và tuyệt hơn cả là sách chỉ cho bạn cách áp dụng chúng vào tình huống riêng của mình.

Đằng sau mỗi nhân tố được chi tiết trong cuốn sách này là một sự thật về bản tính tự nhiên của con người đối với công việc. Những mối tương quan giữa mỗi nhân tố với sự gia tăng hiệu quả công việc không chỉ vạch ra một con đường cho quản lý bậc cao mà còn mở ra những hiểu biết thú vị.

Đó là trải qua hàng ngàn năm, bộ não người hình thành những nếp gấp nhờ vào công việc hái lượm, săn bắn, vậy thì, giờ đây bộ não ấy sẽ phản ứng như thế nào trong một thế giới nhân tạo mới với đầy những công sở, thời hạn hoàn thành dự án, những phức tạp trong công ty…, và những mối quan hệ hợp tác đang ngày một đổi thay.

Con người sinh ra không phải để phù hợp với những chiến lược của công ty, con người cũng không tiến hóa chỉ để làm những công việc ấy.

Không sa đà vào việc tranh cãi về những điều này, các nhà quản lý thành công nhất biết cách khai thác và chế ngự được những động cơ, ham muốn và tinh thần của người lao động, ngay cả khi họ biết rằng trong lập luận của mình có những lỗ hổng không thể tránh khỏi.

 

Trả lời