Tay không xây dựng cơ đồ – Vikrom Kromadit

tay-khong-gay-dung-co-do

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ là quyển sách nói về cuộc đời và quá trình tạo dựng sự nghiệp của tỷ phú Thái Lan:Vikrom Kromadit, người chủ của những khu công nghiệp Amata.

Từ một cậu bé quê mùa tỉnh lẻ ở Kanchanaburi trở thành một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt “đến bất ngờ”, tại saoVikrom Kromadit có thể làm được như vậy?

Để tải tài liệu bản cần là học viên của WAKEUP

Trả lời