Tay không xây dựng cơ đồ – Vikrom Kromadit

tay-khong-gay-dung-co-do

Tay Không Gây Dựng Cơ Đồ là quyển sách nói về cuộc đời và quá trình tạo dựng sự nghiệp của tỷ phú Thái Lan:Vikrom Kromadit, người chủ của những khu công nghiệp Amata.

Từ một cậu bé quê mùa tỉnh lẻ ở Kanchanaburi trở thành một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt “đến bất ngờ”, tại saoVikrom Kromadit có thể làm được như vậy?

Trả lời