Kế hoạch marketing – Phong cách du kích

ke-hoach-marketing-phong-cach-du-kich

Đây là 1 cuốn trong bộ sách về Marketing “Du kích”, một phong cách marketing hỗ trợ cho người làm marketing không còn phải quá phụ thuộc vào quỹ tài chánh giới hạn của công ty. Tất cả những gì bạn cần có ở đây chỉ là thời gian, năng lực và tinh thần sáng tạo của chính Người làm Marketing.

Cuốn sách này được chuyển dịch từ cuốn Guerilla Marketing nổi tiếng của Jay Conrad Levinsaon và đã được mở rộng thêm ở một số điểm cho phù hợp với những thay đổi của markeitng hiện đại trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Những thông tin được trình bày trong sách sẽ cung cấp cho chúng ta một nền tảng ý thức để tiến hành một cuộc marketing Tổng lực có khả năng thể hiện và mang lại những lợi ích giá trị và thiết thực cho khách hàng của chúng ta.

Marketing du kích là một phong cách marketing sáng tạo và chi phí hiệu quả.

Trân trọng giới thiệu !

Trả lời