22 quy luật bất biến trong marketing – Al Ries và Jack Trout

22-quy-luat-bat-bien-trong-marketing

22 Immutable Laws of Marketing (22 quy luật bất biến trong marketing) là công trình chung của Al Ries và Jack Trout, được đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Bạn sẽ thành công nếu biết vận dụng những quy tắc này một cách nghiêm túc.

Trả lời