18 quy luật bất biến phát triển thương hiệu – Ronald J.Alsop

18-quy-luat-bat-bien-phat-trien-thuong-hieu-cong-ty

Một danh tiếng tích cực không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi con người phải tạo dựng, chăm sóc và gìn giữ mỗi ngày. Danh tiếng của công ty nào cũng có khả năng bị đe dọa. Cuốn sách “18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu” sẽ là người trợ lý đắc lực giúp các nhà điều hành quản lý danh tiếng của công ty.

 

Trả lời