Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Quyển sách sẽ giúp bạn thấy những chiến lược đầu tư tốt và chưa tốt của Buffett, trên nền tảng kiến thức về những rủi ro gắn liền với các loại chiến lược đầu tư đa dạng, mang lại cơ hội thành công.

Để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn phải có kiến thức vững vàng và điểm khởi đầu tốt nhất chính là xem xét những chiến lược đầu tư của Buffett.

Quyển sách này sẽ trình bày những điểm tốt và chưa tốt của những chiến lược ấy, khi nào thì chúng có hiệu quả tối đa, khi nào thì không. Nó sẽ dạy bạn rằng việc đa dạng hóa, một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại, không chỉ giúp bạn giảm rủi ro trong đầu tư mà còn giới hạn tiềm năng lợi nhuận. Bạn sẽ thấy quan điểm của Buffett về đa dạng hóa phát triển như thế nào theo thời gian.

Sách cũng sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa một cổ phiếu giá trị và một cổ phiếu bị định giá thấp. Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu rõ cách đầu tư của Buffett, bởi đã chỉ ra cho bạn biết khi nào bạn nên hướng danh mục đầu tư về các cổ phiếu giá trị và khi nào nên ưu tiên cho những cổ phiếu tăng trưởng.

Nó còn dạy cho bạn một chiến lược đầu tư không mang dấu ấn của Buffett – đầu tư momentum – và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó như một lợi thế của mình.

Trả lời