Đọc Sách Cùng Mr. Why

5 Tháng Chín, 2017

Chẳng hiểu vì sao người ta cứ coi tuổi trẻ là những năm tháng 20s trong cuộc đời, có lẽ bởi tuổi 20 chẳng phải lớn cũng chẳng phải bé bỏng gì. Cái tuổi đã bắt đầu biết lo toan về tương lai, đã bước đầu biết có trách nhiệm với cuộc sống của chính

More